Informacja o utrzymaniu czystości i porządku na drogach publicznych w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Gierałtowice

Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych
i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2023/2024
prowadzi Gmina poprzez Wykonawcę tj.:

Zakład Usług Komunalnych DROGOS, ul. Dębowa 18A, 44-145 Pilchowice

Wykonawca dyżurny       -          tel. 507 051 841

Zima koordynator UG      -          tel. 667 331 661 (w godzinach pracy urzędu)

Prosimy o niepozostawianie w czasie opadów lub prognozowanych opadów śniegu, samochodów zaparkowanych na poboczach dróg, gdyż znacznie utrudnia to skuteczne prowadzenie prac związanych z ich odśnieżaniem.

Przypominamy jednocześnie, że Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaję się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera