Projekt informacyjno-edukacyjny InfoSMOG-MED

Plakat InfoSMOG-MED.jpeg

Projekt informacyjno-edukacyjny InfoSMOG-MED jest odpowiedzią na rzeczywiste, zidentyfikowane potrzeby mieszkańców województwa śląskiego w zakresie poprawy dostępu do informacji o prognozie jakości powietrza, ostrzeżeń i alertów smogowych, a także informacji o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Głównym celem tego projektu jest stworzenie dla użytkowników, w szczególności dla mieszkańców województwa elektronicznej platformy i aplikacji na urządzenia mobilne informujących o jakości powietrza wraz z systemem komunikacji dotyczącym aspektów zdrowotnych oraz systemem komunikacji dla podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego.

System zawiera informacje obejmujące m.in.:

  • krótkoterminową prognozę jakości powietrza (indeks jakości powietrza, stężenia NOx, SO2, PM10, PM2,5 oraz wielkość emitowanego ładunku NOx, SO2, PM10, PM2,5),
  • informacje o prognozowanych warunkach meteorologicznych (temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru),
  • prognozę ryzyka zdrowotnego,
  • komunikaty dla placówek medycznych.

Po założeniu konta użytkownicy platformy internetowej i aplikacji mobilnej zarówno indywidualni jak i placówki medyczne w przypadku prognozowanego przekroczenia norm jakości powietrza i wystąpienia zagrożenia zdrowotnego dla konkretnych podanych przez siebie lokalizacji otrzymają komunikat – zalecenie o sposobie postępowania/zachowania w czasie trwania zagrożenia w odniesieniu do płci, wieku, wybranych jednostek chorobowych.

Zapraszamy na stronę: https://slaskiesmogstop.pl/

Aplikację mobilną Śląskie SMOGSTOP można pobrać ze sklepu Google Play oraz App Store

 

Do pobrania:

PDFUlotka.pdf (2,12MB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera