Zebranie Wiejskie Sołectwa Paniówki - 18.09.2023 r.

18 września 2023 r. o godz. 1800

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44

odbędzie się

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA PANIÓWKI

Porządek zebrania obejmie następujące tematy:

  1. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres IX 2022-IX 2023
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2024 r.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Wolne wnioski i pytania.

 

Sołtys i rada sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniu.

Sołtys

Bogusław Mryka

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera