Informacja dot. akcji zbierania odpadów zielonych z terenu gminy Gierałtowice w 2010r.

KOMUNIKAT
 

Informuje się mieszkańców Gminy Gierałtowice, że począwszy od 24 kwietnia 2010r. wznowiona zostaje na terenie Gminy akcja zbierania odpadów „zielonych” umieszczanych w odpłatnych, specjalnie do tego przeznaczonych workach.

Osoby posiadające umowę na odbiór odpadów komunalnych podpisaną z firmą Remondis Gliwice Sp. z o.o. mogą nabyć specjalne worki, w których można składować odpady zielone tzw. miękkie, tzn. liście, trawa oraz miękkie końcówki żywopłotu pochodzące z jego pielęgnacyjnego przycinania. Nie można tam składować np. twardych gałęzi drzew itp. Cena jednego worka wynosi 3,75 złotych.

Worki będą zbierane 2 razy w miesiącu, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca.

Warunkiem odbioru worków będzie wcześniejsze (najpóźniej dwa dni przed terminem wywozu) zgłoszenie zamiaru wystawienia worków w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy lub w Biurze Sołtysa.Szczegółowe informacje w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy oraz w Biurze Sołtysa.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera