SPRAWY URZĘDOWE
Przejdź do poprzedniej wersji
strony www
KANAŁ RSS feed Dołącz do nas na Facebooku

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Wójt Gminy Gierałtowice
 
ogłasza konsultacje projektu
„Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi
na 2012 rok”
 
 
Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           
09 listopada 2011r. – 23 listopada 2011r.
 
Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.
 
Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
 
 
Załącznik:
 
1. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
DOCProgram_wspolpracyPozarz2012.doc
 
2. Formularz zgłaszania opinii.
DOCFormularz zgłaszania opinii.doc
 
 
 
 
Gierałtowice, dnia 08.11.2011r.

Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10019172, w tym miesiącu: 130138, wizyt dzisiaj: 5627
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms