Ankieta dotycząca inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.

Wszyscy wiemy jaką uciążliwością jest dziś dla nas wszystkich niska emisja i związania z nią zła jakość powietrza. Stąd też, w naszej gminie i w regionie podejmowanych jest szereg działań mających na celu skuteczną walkę ze smogiem.

Uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego tzw. uchwała antysmogowa nakazuje w najbliższych latach (w zależności od obecnego wieku kotła, w okresie 3-9 lat), wymianę wszystkich pozaklasowych kotłów na kotły ekologiczne. Celem wprowadzenia w życie uchwały jest poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie z użytkowania nieekologicznych źródeł ciepła.

Aby ten cel osiągnąć niezbędna jest wiarygodna informacja o obecnie eksploatowanych źródłach ciepła oraz rozpoznanie potrzeb w zakresie ich modernizacji. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice prowadzi inwentaryzację źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych na terenie naszej Gminy. 

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

W razie pytań lub wątpliwości, informacji udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice (tel. (32) 30 11 392, e mail: ros@gieraltowice.pl)

Z góry dziękujemy za wszystkie wypełnione ankiety!

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera