Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy 18 kwietnia (czwartek) 7.00 - 15.00   19 kwietnia (piątek)  7.00 - 13.00

Projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej


„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” 

w ramach Priorytetu III Turystyka, Działania 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Okres realizacji projektu: 2007 - 2011
Wartość projektu: 4 705 882,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 4 000 000,00 zł)

„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”


FE_PT12.png

www.gcr.gieraltowice.pl/rewitalizacja


 

bannertopue.png

Projekt: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”


„PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” 

w ramach Priorytetu II Społeczeństwo informacyjne, Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013
  
Okres realizacji projektu: 2007 – 2011
Wartość projektu: 1 259 600,40 zł (w tym wartość dofinansowania:1 070 660,34 zł)

Cel projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę publicznych punktów dostępu do Internetu.
W projekcie uczestniczą: Powiat Gliwicki – Lider projektu oraz Partnerzy: Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Pyskowice, Gmina Rudziniec, Gmina Sośnicowice, Gmina Toszek, Gmina Wielowieś.

Lokalizacja PIAP-ów i szersza informacja o projekcie


rpo.jpeg

but_ksat1.gif

Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowice


rpo.jpeg

Logo Wodnik CDR9 v2 (Small).jpeg

Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach


ZPORR1111.jpegue111.jpeg

"Przebudowa ul. Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu - odcinek od ul. Topolowej w Chudowie do OSP w Paniówkach


efs.gieraltowice.pl 
 

"Nowe kwalifikacje szansą na nowy zawód"


logotypy.jpeg

Projekt "Aktywni i zmotywowani"

 


banner_pr.jpeg

Budowa układu skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z silnikiem gazowym w budynku szkoły w Paniówkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera