AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Dotacje dla Spółki Wodnej

Dotacje dla Spółki Wodnej

 

W roku bieżącym Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Gierałtowice wzorem lat ubiegłych pozyskała na prowadzenie swojej działalności dotację zarówno ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach, jak i z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Otrzymanie tych środków możliwe było dzięki rzetelnemu prowadzeniu robót w latach ubiegłych oraz dzięki staraniom pracowników RZSW Czerwionka – Leszczyny i Zarządu naszej spółki wodnej.

Przyznanie dotacja przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w wysokości 16.600,00 zł wymagało zapewnienia ze strony spółki tzw.  udziału własnego  (środki pochodzące ze składek członkowskich) w kwocie 16.810,00 zł. W ramach tej dotacji zaplanowano prace konserwacyjne  w sołectwie:

- Chudów – wartość robót: 4.550,00 zł (w tym z dotacji 2.170,00 zł)

- Gierałtowice – wartość robót: 11.570,00 zł (w tym z dotacji 5.785,00 zł)

- Paniówki – wartość robót: 7.670,00 zł (w tym z dotacji 3.835,00 zł)

- Przyszowice – wartość robót 9.620,00 zł (w tym z dotacji 4.810,00 zł).

 

Wysokość przyznanej dotacji przez Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 50.000,00 zł  jest rekordowo wysoka w porównaniu z latami ubiegłymi, kiedy to wysokość dotacji oscylowała w przedziale od 5.000,00 do 15.000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki środki te zostaną podzielone równo pomiędzy wszystkie sołectwa i w całości przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych.

Na dzień dzisiejszy (tj 28.07.2017r.) w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach finalizowane są prace w sołectwie Chudów na rowie „O-3d” oraz w sołectwie Gierałtowice na Potoku Gierałtowickim, gdzie jako następny konserwowany będzie Potok Beksza. Natomiast z dotacji Starostwa w najbliższym czasie zakończone zostaną prace w Przyszowicach, które prowadzono  na  rowach: „Ch-1” i „Ch-2”. Jako następne zaplanowano: rów „Ch-22” w Chudowie oraz w Gierałtowicach rowy: „Be-7”, „Be-10” i „Be-12”.

 

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 6609571, w tym miesiącu: 137860, wizyt dzisiaj: 4422
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms