SPRAWY URZĘDOWE
Przejdź do poprzedniej wersji
strony www
KANAŁ RSS feed Dołącz do nas na Facebooku

Dodatkowe informacje

Apel do mieszkańców

Z roku na rok obserwujemy na terenie naszej gminy coraz liczniejsze lokalne podtopienia i powstawanie małych zalewisk. Biorąc pod uwagę fakt, że Gierałtowice są gminą górniczą można śmiało zakładać, że problem ten będzie się nasilał. Działania podejmowane przez Gminną Spółkę Wodno – Melioracyjną Gierałtowice w obliczu skali tego zjawiska przypominają syzyfową prace, której efekty na dodatek bardzo łatwo zniszczyć. Szczególnie, że poza szkodami górniczymi poważnym problemem są awarie sieci drenarskiej, związane przede wszystkim z intensywnym rozkwitem budownictwa na terenie gminy. Związek pomiędzy rosnącą skalą budownictwa a podtopieniami jest prosty: podczas prac ziemnych dochodzi do naruszenia lub całkowitego  zniszczenia rurociągów drenarskich, co powoduje, że woda nagle traci swoją dotychczasową drogę spływu, czego efektem są  podtopienia. Pośrednią przyczyną tego zjawiska jest fakt, że urządzenia melioracyjne, w tym sieci drenarskie, nie mieszczą się w kategorii uzbrojenia terenu i projektanci na etapie  planowania inwestycji nie  biorą pod uwagę możliwości natrafienia na nie podczas prac. Ponadto w większości przypadków (świadomie lub nie) projektanci nie kontaktują się z tutejszą spółką wodna, co zapewniło by ochronę  sieci drenarskiej. Sytuacje pogarsza fakt, że koszty usunięcia awarii drenarskich są bardzo wysokie, a także technicznie trudne lub wręcz niemożliwe.

Warto tutaj przypomnieć, że członkowie spółki wodnej zgodnie z jej statutem (§13 i §14 Statutu Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gierałtowice z dnia 08.04.2003r.) zobowiązani są do powstrzymywania się od wszelkich działań mogących zagrażać urządzeniom wodnym oraz zobowiązani są zawiadamiać spółkę o planowanych inwestycjach mogących wpływać na gospodarkę wodami. Co więcej  zgodnie z obowiązującym prawem niszczenie urządzeń wodnych jest zabronione ( Art. 65.1 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami), a ponadto każdy kto wykonuje w pobliżu urządzeń wodnych roboty zagrażające tym urządzeniom to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Natomiast jeśli następstwem tego czynu będą znaczne szkody to karę zwiększa się do 2 lat ( Art. 190. ww Prawa Wodnego).

 Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej gminy, aby wszelkie praca budowlane uzgadniane były z tutejszą spółką wodna. Również w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na rurociągi drenarskie (nawet te na pierwszy rzut oka niedrożne i nie działające) należy  zgłosić ten fakt bezpośrednio do spółki wodnej lub do biura Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka-Leszczyny.

 Problemu awarii drenarskich nie da się całkowicie wyeliminować, szczególnie biorąc pod uwagę szkody górnicze, ale uzgadnianie inwestycji budowlanych ze spółką wodną pozwoli na znaczne zmniejszenie skali tego zjawiska . A zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć na inne niezbędne roboty melioracyjne, których na terenie naszej gminy nie brakuje.

 

 

Zebranie sprawozdawcze GSW-M Gierałtowice

W dniu 23 lutego 2017roku odbyło się zebranie sprawozdawcze delegatów Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gierałtowice, w trakcie którego zebrani zatwierdzili przedstawione przez Zarząd sprawozdania z działalności w roku 2016. W minionym roku w ramach swojej działalności statutowej Spółka wykonała prace konserwacyjne obejmujące 19,173 km rowów melioracyjnych i 17,0 ha sieci drenarskiej. Prace te finansowane były:

 1. ze składek członkowskich (w kwocie 57.018,46 zł)
 2. oraz z pozyskanych dotacji:
  1. Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ( 15.000,00 zł);
  2.  Starostwa Powiatowego w Gliwicach (16.700,00 zł);
  3. Gminy Gierałtowice ( 163.920,01 zł).

 

W trakcie zebrania Zarząd Spółki w składzie: Stanisław Papkala, Andrzej Czapelka, Zygmunt Strzoda
 
i Marek Smołka otrzymał absolutorium.  Ponadto przegłosowano niezbędne zmiany w Statucie Spółki oraz zatwierdzono plan prac i budżet na rok obecny.

 

Jak co roku ważnym tematem była współpraca z kopalniami prowadzącymi wydobycie na terenie naszej Gminy, czyli należące do  JSW S.A. zakłady: KWK „Knurów – Szczygłowice” i KWK ”Budryk” oraz KW S.A. KWK „Sośnica” i SRK S.A. KWK „Makoszowy”. W roku 2016 dzięki działaniom podejmowanym m.in. przez Zarząd Spółki przeprowadzono następujące naprawy:

 • JSW S.A. KWK „Budryk”- m.in. naprawa sieci drenarskiej na powierzchni 14 prywatnych działek; rekultywację w rejonie rowu Bujakowskiego oraz rozpoczęto procedurę rekultywacji w rejonie przepustu pod ul. Zabrską na Potoku Chudowskim ( Jasienicy) – łączny koszt prowadzonych robót to ok. 116 tys. zł ( na rok 2017 zabezpieczono kwotę 300 tys. zł)
 • JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice”- m.in. naprawa odcinka rowu przy ul. Sienkiewicza; remont rowu „G7” na odcinku od ul. K. Miarki do wiaduktu PKP; udrożnienie kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ulic Ks. Roboty i K. Miarki – łączny koszt prowadzonych robót to ok. 80 tys. zł ( na rok 2017 zabezpieczono kwotę 200 tys. zł)
 • KW S.A. KWK „Sośnica” – m.in. przeprowadzono remont rowu bez nazwy w rejonie linii kolejowej oraz dolny odcinek rowu „K4”; prowadzono prace drenarskie na działkach prywatnych w ramach ugody zawartej z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Czerwionce - Leszczynach – łączny koszt tych prac to ok. 200 tys. zł ( na rok 2017 zabezpieczono kwotę 400 tys. zł)
 • SRK S.A. KWK „Makoszowy” – przedstawiciel był nieobecny na zebraniu.

 

 

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 7802479, w tym miesiącu: 179322, wizyt dzisiaj: 10702
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms