SPRAWY URZĘDOWE
Przejdź do poprzedniej wersji
strony www
KANAŁ RSS feed Dołącz do nas na Facebooku

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Na terenie naszej Gminy od lat działa Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Gierałtowice. Jej funkcjonowanie  reguluje:

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 roku poz. 469) Prawo Wodne ;
  •  Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 08.04.2003r. i zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego. Statut wraz z późniejszymi zmianami  został udostępniony jako poniżej;

Obecnie trwają prace nad nowym projektem Prawa Wodnego ( 25.05.2017r. odbyło się pierwsze czytania projektu na posiedzeniu Sejmu), o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Statut:PDFStatut- zał.1.pdf

Uchwały 2017:PDFUchwały 2017.pdf

 

W dniu 23.08.2017r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz. 1566), która dostosowuje polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej (Ramowa Dyrektywa Wodna). Na mocy nowej ustawy zlikwidowane zostaną: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jego oddziały regionalne, a także wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Ich zadania i kompetencje w zakresie wód publicznych przejmie utworzone w tym celu Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 01.01.2018r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 7745075, w tym miesiącu: 121918, wizyt dzisiaj: 7338
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms