Składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej.

Składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej

Ze względu na rażąco niską ściągalność składek wpłacanych od początku roku  Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Gierałtowice  wstrzymała  wszelkie roboty, nawet te awaryjne . Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że spółka aby uzyskać dotację ze Starostwa Powiatowego Gliwice musi zagwarantować udział własny (współfinansowanie) równy kwocie dotacji. Dzięki porozumieniu z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Czerwionce – Leszczynach, który zgodził się wyłożyć brakującą kwotę do momentu wpływu składek, Starostwo nie wycofało  przyznanej wcześniej dotacji.

W związku z powyższym prosimy o terminowe dokonywanie wpłat i przypominamy, że 30 czerwca mija termin wpłacenia składki członkowskiej. Obecnie wysokość stawki zależy bezpośrednio od posiadanego areału i wynosi odpowiednio:

- dla działki o powierzchni do 1 ha – stała stawka w wysokości 15 zł/ rok;

- za obszar powyżej 1 ha – stawka wynosi 10 zł / rok przeliczeniowo.

Wpłat można dokonywać:

- u sołtysów

- na poczcie, w banku

- przelewem bezpośrednio na konto Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka – Leszczyny na numer: 18 8454 1095 2003 0012 4793 0001.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera