AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Obwieszczenie „Budowa sieci wodociągowej na odcinku od budynku nr 11 przy ul. Słonecznej do budynku nr 50 zlokalizowanego przy ul. Borowej w Paniówkach”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

podaje do wiadomości,  że w dniu 08.03.2017 r. wydana została Decyzja
nr 02/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Budowa sieci wodociągowej na odcinku od budynku nr 11 przy ul. Słonecznej do budynku
nr 50 zlokalizowanego przy ul. Borowej
w Paniówkach”

 

- działki nr: 993/33, 1662/33 i 1665/33.

 

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

Sieć wodociągowa, ul. Borowa P-ki.jpeg


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10048345, w tym miesiącu: 159311, wizyt dzisiaj: 4502
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms