AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Nowy regulamin przyznawania dotacji do wymiany kotła centralnego ogrzewania.

NOWY REGULAMIN PRZYZNANIA DOTACJI DO WYMIANY KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 30.12.2016 r. obowiązuje nowy regulamin udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r.

W trosce o dalszą poprawę stanu jakości powietrza w gminie, niniejszą uchwałą wprowadzono możliwość przyznania dotacji do wymiany niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), na źródło niewęglowe, tj. kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy, wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

Zgodnie z Regulaminem dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice może być więc przyznana:

 1. po wymianie starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak:
 • ogrzewanie gazem,
 • ogrzewane olejem opałowym,
 • ogrzewanie energią elektryczną,
 • ogrzewanie niskoemisyjnymi kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa), z jednym paleniskiem, o sprawności cieplnej ≥ 80%, spełniającymi kryteria emisyjne co najmniej 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, ogrzewanie z zastosowaniem odnawialnego źródła energii,
 1. po wymianie niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

Ogólna kwota dotacji wynosi:

 1. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na: kocioł opalany olejem opałowym, gazem, niskoemisyjny kocioł c.o.z podajnikiem na paliwo stałe niewęglowe (biomasa) oraz ogrzewanie elektryczne lub z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł;
 2. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł c.o.
  z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), z jednym paleniskiem, – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł;
 3. w przypadku wymiany niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł.

Regulamin przyznawania dotacji znajdziecie Państwo tutaj. Informacji udzielają również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392, 32 30-11-391.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10019047, w tym miesiącu: 130013, wizyt dzisiaj: 5502
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms