AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Informacja Wójta Gminy Gierałtowice

Gierałtowice. 7.04.2016r.

 

Informacja Wójta Gminy Gierałtowice

 

                Na podstawie art.39 ust 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) Wójt Gminy Gierałtowice zawiadamia, że zamierza wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla „Przebudowy ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika i ścieżki rowerowej”

W ramach w/w. inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie  internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Informuję ponadto, że w myśl art.39 ust.6b w/w. ustawy podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty na korzystanie z udostępnionego kanału, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl (w zakładce aktualności) oraz przesłana do wiadomości Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa –

PDFinformacja.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 7758425, w tym miesiącu: 135268, wizyt dzisiaj: 10164
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms