AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Dostawa urządzeń komputerowych dla Urzędu Gminy w Gierałtowicach

INF.271.03.2014                                                                                                                

Dostawa urządzeń komputerowych dla Urzędu Gminy w Gierałtowicach o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tyś euro netto.

1.  NAZWA i ADRES  ZAMAWIAJACEGO

Gmina Gierałtowice , ul. ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, woj. śląskie, tel. 032 3011300, 3011340.

2.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń komputerowych dla Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, wyszczególnionych w zał. nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

2.1  Termin wykonania zamówienia: 9 grudnia 2014 r.

2.2  Okres gwarancji: określony indywidualnie dla poszczególnych urządzeń w zał. nr 1,

2.3  Warunki płatności: przelew, 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT,

3.   FORMA  ZŁOŻENIA  OFERTY

Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTY wraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 21.11.2014 r. do godz. 11:00 drogą elektroniczną na adres: informatyka@gieraltowice.pl

4.    ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA SĄ :

4.1   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty

4.2   Formularz oferty,

DOCFormularz.doc

DOCPrzedmiot.doc
 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9808574, w tym miesiącu: 115834, wizyt dzisiaj: 360
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms