AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Konsultacje w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Wójt Gminy Gierałtowice 

ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/215/13 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:9 październik 2014 r.– 24 październik 2014 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Gospodarki Komunalnej

 

 

Załącznik:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/215/13 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 
  2.  Formularz zgłaszania opinii.

 

Gierałtowice, dnia 09.10.2014 r.

 

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10228954, w tym miesiącu: 129501, wizyt dzisiaj: 4651
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms