AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2014 roku

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.140.2014

                                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                              z dnia 29 lipca 2014r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za II kwartał 2014 roku

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

43.191.604,31

22.066.405,32

51,09

A1. Dochody bieżące

40.185.428,31

21.675.245,52

53,94

A2. Dochody majątkowe

3.006.176,00

391.159,80

13,01

B. Wydatki

46.656.010,31

20.430.767,16

43,79

B1. Wydatki bieżące

39.801.199,31

18.283.098,14

45,94

B2. Wydatki majątkowe

6.854.811,00

2.147.669,02

31,33

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 3.464.406,00

1.635.638,16

x

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za II kwartał 2014 roku

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

PDFZarządzenie - informacja o wykonaniu budżetu.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10208639, w tym miesiącu: 109186, wizyt dzisiaj: 782
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms