AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach informuje, że począwszy od dn. 16 czerwca 2014 r. przyjmowane są wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończeniu 18 roku życia
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

 

  1. wniosek wypełniony na formularzu
  2. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dokument potwierdzający orzeczenie
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie sądu

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

tel. 32/440 05 25

32/301 15 29

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10209100, w tym miesiącu: 109647, wizyt dzisiaj: 1243
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms