AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2013 roku - korekta

                                                                                                           Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.36.2014

                                                                                                             Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                              z dnia 6 marca 2014r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za IV kwartał 2013 roku

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

41.971.464,76

42.321.245,07

100,83

A1. Dochody bieżące

39.477.207,76

40.023.620,22

101,38

A2. Dochody majątkowe

2.494.257,00

2.297.624,85

92,12

B. Wydatki

46.148.889,76

42.561.463,04

92,23

B1. Wydatki bieżące

38.533.615,76

35.535.373,29

92,22

B2. Wydatki majątkowe

7.615.274,00

7.026.089,75

92,26

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

-4.177.425,00

-240.217,97

x

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartał 2013 roku

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

UZASADNIENIE

Konieczność zmiany Zarządzenia Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2013 roku wynika z ostatecznych kwot wykonanych dochodów ustalonych w związku z zamknięciem rachunków budżetu, w szczególności ostatecznych rozliczeń z urzędami skarbowymi.

 

 


PDFinformacja_korekta.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10211502, w tym miesiącu: 112049, wizyt dzisiaj: 3645
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms