AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Konsultacja w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie opłat za świadczenia w  publicznych  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:     15 stycznia 2014 r. – 05 luty 2014 r.

 

Forma zgłaszania opinii:  pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji i Zdrowia.

 

 

Załączniki:

 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie opłat za świadczenia w  publicznych  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.     

2. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

Gierałtowice, dnia 14.01.2014 r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10208858, w tym miesiącu: 109405, wizyt dzisiaj: 1001
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms