AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie

 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  5 listopada 2013r. – 18 listopada 2013r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

 

 

Załącznik:

 

1.     Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

2.     Formularz zgłaszania opinii. 

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 05.11.2013r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10023921, w tym miesiącu: 134887, wizyt dzisiaj: 3467
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms