AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013 roku


                                                                                                          Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 0050.170.2013

                                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                              z dnia 24 października 2013r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za III kwartał 2013 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

41.659.017,93

32.799.618,92

78,73

A1. Dochody bieżące

39.164.760,93

31.339.727,98

80,02

A2. Dochody majątkowe

2.494.257,00

1.459.890,94

58,53

B. Wydatki

45.889.115,93

30.913.499,58

67,37

B1. Wydatki bieżące

38.291.170,93

25.961.083,19

67,80

B2. Wydatki majątkowe

7.597.945,00

4.952.416,39

65,18

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.230.098,00

1.886.119,34

x

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za III kwartał 2013 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10023507, w tym miesiącu: 134473, wizyt dzisiaj: 3053
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms