AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowicei zagospodarowania tych odpadów.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:         12 wrzesień 2013r. – 25 wrzesień 2013r.

 

Forma zgłaszania opinii:         pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska

 

 

Załącznik:

 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów.

2. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

 

Gierałtowice, dnia 12.09.2013 r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10208644, w tym miesiącu: 109191, wizyt dzisiaj: 787
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms