AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Zmiany dotyczące świadczenia usługi w zakresie dostarczenia i odbioru w 2016 roku pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gierałtowice

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 4 stycznia 2016 r. w ramach usługi dodatkowej, świadczonej przez Gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, udostępniane będą jedynie worki typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie.
 

Uchwała Rady Gminy Gierałowice Nr XXVIII/182/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi PDFuchwała.pdf

Zarządzenie Nr 0050.3.2016 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02.01.2016 r. w sprawie określenia sposobu zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadówPDFzarzadzenie.pdf

 

Obowiązująca od 01.01.2017 r. cena za udostępnienie 1 worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 wynosi 154,71 zł.

Aby skorzystać z powyższej usługi należy:

1.      wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,

2.      uiścić opłatę w kasie Urzędu Gminy w Gierałtowicach w godzinach jej otwarcia lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice,

rachunek bankowy do wpłat opłaty:

74 8454 0001 2073 1000 1401 0047

(tytuł przelewu: odbiór odpadów budowlanych; adres nieruchomości)

3.      zgłoszenie, wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.

wzór zgłoszenia: DOCzgłoszenie.doc

Worki typu „big-bag” dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice. 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 7744926, w tym miesiącu: 121769, wizyt dzisiaj: 7189
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms