AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie nadania Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach im. Jana Pawła II.


Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:

 

 

nadania Gimnazjum Nr 2  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Paniówkach imienia Jana Pawła II

 

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:   od 22 lipca 2013r. do 5 sierpnia 2013r.

 

Forma zgłaszania opinii:  pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

 

Załącznik:

 

  1. Projekt uchwały w sprawie  nadania Gimnazjum Nr 2  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Paniówkach imienia Jana Pawła II

 

  1. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 29.04.2013r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10033497, w tym miesiącu: 144463, wizyt dzisiaj: 5704
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms