AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2013 roku

 


           Załącznik Nr 1
 
do Zarządzenia Nr 0050.69.2013

                                                                                  Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                  z dnia 29 kwietnia 2013r.

 

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za I kwartał 2013 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

38.653.669,15

12.034.316,36

31,13

A1. Dochody bieżące

36.782.955,15

12.030.046,82

32,71

A2. Dochody majątkowe

1.870.714,00

4.269,54

0,23

B. Wydatki

43.365.698,15

9.641.029,90

22,23

B1. Wydatki bieżące

37.058.603,15

9.624.883,93

25,97

B2. Wydatki majątkowe

6.307.095,00

16.145,97

0,26

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.712.029,00

2.393.286,46

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za I kwartał 2013 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10215627, w tym miesiącu: 116174, wizyt dzisiaj: 124
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms