SPRAWY URZĘDOWE
Przejdź do poprzedniej wersji
strony www
KANAŁ RSS feed Dołącz do nas na Facebooku

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) informujemy, że od 1 lipca 2013 r. miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych,  oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice jest:

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez PPH-U KOMART Sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem do uchwały  nr  IV/25/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014".

Z kolei miejscem zagospodarowania odpadów zielonych są:

- w okresie od lipca 2013 r. do kwietnia 2015 r. była Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez PPH-U KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-190 Knurów

- od maja 2015 r. do teraz jest Kompostownia Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowana przy ul. Rycerskiej 101 w Rybniku prowadzona przez BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

 

Miejsce zagospodarowania w 2012 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne:

  • zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości
    z terenu gminy Gierałtowice,

 

Mobilna instalacja do mechanicznej obróbki odpadów (przesiewacz)

ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice;

Zarządzający: Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice;

 

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych

ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska

Zarządzający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.,

ul. Piotra Skargi 87,

41-706 Ruda Śląska

 

Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i sortownia odpadów zmieszanych

ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska

Zarządzający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska

 

Instalacja MBP

ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów,

Zarządzający: PPHU KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów

 

Składowisko Odpadów Komunalnych w Lipiu Śląskim,

ul. Cegielniana 22; Lipie Śląskie

Zarządzający: IT.O.Ś. w Warszawie, ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa

 

Instalacja MBP

ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa

 

  • odpadów zielonych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gierałtowice:

 

Kompostowanie w pryzmach

ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice;

Zarządzający: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 8738807, w tym miesiącu: 172516, wizyt dzisiaj: 4538
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms