AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2012 rok

 

      Załącznik nr 1 
                                                                                                           
                                                                                                             do Zarządzenia Nr 0050.32.2013

                                                                                                             Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                                              z dnia 4 marca 2013r.

 

 

 

KOREKTA

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za IV kwartał 2012 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

37.515.658,96

39.333.499,19

104,85

A1. Dochody bieżące

34.452.958,96

33.594.492,12

97,51

A2. Dochody majątkowe

3.062.700,00

5.739.007,07

187,38

B. Wydatki

41.992.754,96

39.697.268,59

94,53

B1. Wydatki bieżące

34.733.351,96

32.837.212,30

94,54

B2. Wydatki majątkowe

7.259.403,00

6.860.056,29

94,50

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.477.096,00

-363.769,40

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartał 2012 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x


 

 

  

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.11.2013
Wójta Gminy Gierałtowice
z dnia 30 stycznia 2013r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za IV kwartał 2012 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

37.515.658,96

39.333.458,18

104,85

A1. Dochody bieżące

34.452.958,96

33.594.451,11

97,51

A2. Dochody majątkowe

3.062.700,00

5.739.007,07

187,38

B. Wydatki

41.992.754,96

39.697.268,59

94,53

B1. Wydatki bieżące

34.733.351,96

32.837.212,30

94,54

B2. Wydatki majątkowe

7.259.403,00

6.860.056,29

94,50

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.477.096,00

-363.810,41

x

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartał 2012 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10071410, w tym miesiącu: 182376, wizyt dzisiaj: 2499
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms