AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok


Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:  15 listopada 2012r. – 29 listopada 2012r.

 

Forma zgłaszania opinii:           pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Podatków i Opłat Lokalnych.

 

Załącznik:

  1. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  2. Formularz zgłaszania opinii.

 

Gierałtowice, dnia 15.11.2012r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 7760575, w tym miesiącu: 137418, wizyt dzisiaj: 2030
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms