AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.


Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:   14 listopada 2012 r. – 28 listopada 2012 r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska.

 

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

    -DOCuchwała inkasenci komunalne.doc

2. Formularz zgłaszania opinii. - DOCFormularz zgłaszania opinii 2.doc

 

 

 

Gierałtowice, dnia 14.11.2012 r.

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10033523, w tym miesiącu: 144489, wizyt dzisiaj: 5730
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms