AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Wójt Gminy ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:         9 listopada 2012 r. – 23 listopada 2012r.

 

Forma zgłaszania opinii:  pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska.

 

 

Załącznik:

 

1. Projekt uchwały Rady Gminy  Gierałtowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Formularz zgłaszania opinii.

 

 

 

Gierałtowice, dnia 09.11.2012 r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10052672, w tym miesiącu: 163638, wizyt dzisiaj: 1090
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms