AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu

„Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi

na 2013rok”

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 05 listopada 2012r. – 20 listopada 2012r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

 

Załącznik:

1. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. -DOCProgram_wspolpracyPozarz2013.doc

2. Formularz zgłaszania opinii. - DOCFormularz zgłaszania opinii.doc

 

Gierałtowice, dnia 05.11.2012r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10228778, w tym miesiącu: 129325, wizyt dzisiaj: 4475
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms