AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2012 roku

 


                                                                                 Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 0050.170.2012

                                                                                  Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                  z dnia 23 października 2012r.

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za III kwartał 2012 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

36.962.494,62

27.355.138,36

74,01

A1. Dochody bieżące

33.918.594,62

26.582.977,75

78,37

A2. Dochody majątkowe

3.043.900,00

772.160,61

25,37

B. Wydatki

41.348.008,62

29.304.821,21

70,87

B1. Wydatki bieżące

34.160.856,62

24.022.443,36

70,32

B2. Wydatki majątkowe

7.187.152,00

5.282.377,85

73,50

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.385.514,00

-1.949.682,85

x

 

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za III kwartał 2012 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10019257, w tym miesiącu: 130223, wizyt dzisiaj: 5712
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms