AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Gierałtowice.


Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie

określenia warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących

własność gminy Gierałtowice

 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z poen. zm.)prowadzące działalność statutową na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

2 października 2012r. – 16 października 2012r.

 

Forma zgłaszania opinii:  pisemna- na załączonym formularzu zgłaszania opinii

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Gospodarki Komunalnej

 

Załącznik:

1.    Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Gierałtowice. DOCXuchwała bonifikata na sprzedaż.docx

2.    Formularz zgłaszania opinii. DOCXzgłaszanie opinii.docx

 

Gierałtowice 28.09.2012r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10054972, w tym miesiącu: 165938, wizyt dzisiaj: 3390
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms