NASZA GMINA

Przyszowice

Przyszowice
 
Założenie pałacowo – parkowe

Założenie usytuowane we wschodniej części Przyszowic na skraju zabudowy mieszkaniowej, łącząc się widokowo terenami z zabudową Paniówek, Gierałtowic i Zabrza.
Budynek pałacu powstał w latach 1815 – 1816. Pałac został wybudowany w stylu neobarokowym. Założony na rzucie zbliżonym do litery U, z narożną basztą od południa.
Główne wejście do pałacu ujęte w ozdobny portal z herbem rodziny von Raczek, poprzedzone schodami, z ozdobną kutą balustradą.
Przy dworze został założony park krajobrazowy w stylu angielskim, którego obecna powierzchnia wynosi 9, 84 ha.
 
Izba Regionalna w Przyszowicach
 
Została stworzona przez członków Towarzystwa Miłośników Przyszowic. Placówka składa się z dwóch pomieszczeń na piętrze Pałacu w Przyszowicach to wiernie odtworzone mieszkanie śląskie sprzed 100 lat. Ekspozycja uzmysławia jak na początku ubiegłęgo wieku mieszkała typowa śląska rodzina. Przedmioty użytku codziennego znajdujące się w Izbie pewnie rzepadłyby na zawsze. Teraz wyczyszczone i odnowione - dostały drugie życie.
 
Izba Regionalna w Przyszowicach czynna jest we:
 
wtorki od 11.00 do 13.00 i w niedziele od 15.00 do 17.00.                                                     
Istnieje mozliwość rezerwacji w innym terminie.
 
tel: 32 235 72 72, 32 235 71 79
tel. kom; 510 198 572, 609 705 560
 
Spichlerz plebański

Obiekt powstał prawdopodobnie około 1829 roku. Drewniany spichlerz został wybudowany na rzucie prostokąta w konstrukcji zrębowej.
 
Przydrożna kapliczka

Powstała prawdopodobnie około 1800 roku. Zlokalizowana bezpośrednio przy drodze prowadzącej z Chudowa.
Kapliczka wybudowana została w stylu klasycystycznym, murowana, otynkowana, przykryta namiotowym daszkiem pokrytym drewnianym gontem. W partii frontowej znajduje się półkolista nisza mieszcząca figurę Świętego Floriana.
 
Kościół p.w. św. Jana Nepomucena

Kościół usytuowany jest w centralnej części miejscowości. W 1938 roku wybudowany został na miejscu starego, drewnianego kościoła przeniesionego do Borowej Wsi.
Na terenie kościelnym znajdują się również: plebania, spichlerz plebański, a także obiekty gospodarcze oraz drobne obiekty sakralne: grób, dzwon, grota Matki Boskiej, krzyż przy ogrodzeniu kościelnym. 

www.przyszowice.katowice.opoka.org.pl

 

Kościół p.w. św. Mikołaja
 
(przeniesiony w 1937 roku do Borowej Wsi)
Kościół pochodzi z roku 1720. Zbudowano go z rodzimej konstrukcji zrębowej.
Obok tradycyjnych elementów funkcjonalno przestrzennych, trójbocznie zamkniętego prezbiterium, większej nawy i kwadratowej wieży czołowej oraz zakrystii przyprezbiteriańskiej, kościół posiada także dostawioną do prezbiterium zrębową kaplicę pięcioboczną. Wnętrze świątyni, przesklepione kolebkowo o łuku odcinkowym odznacza się interesującym wystrojem.
Prezbiterium zdobi wczesnobarokowy ołtarz główny z XVIII w., zaś kaplicę – późnorenesansowy z 1600 roku. Pozostałe wyposażenie – przeważnie barokowe.
 
Kościół p. w. Świętego Krzyża
 
(przeniesiony w 1957 roku do Istebnej na Kubalonkę)
Kościół zbudowany w 1760 roku, gdzie do chwili przeniesienia do Istebnej pełnił funkcję kościoła cmentarnego. Kościół ten był wzmiankowany już w protokole wizytacyjnym z 1679 roku. Sto lat później zbudowano go na nowo.
Wnętrze zdobi ołtarz i ambona rokokowa z XVIII wieku oraz ławki z XVII wieku. W kościele znajdują się eksponaty sztuki ludowej ze śląskich muzeów.
 

Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 10019228, w tym miesiącu: 130194, wizyt dzisiaj: 5683
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms