Stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych przez Zakłady Górnicze.

Stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych przez Zakłady Górnicze zostało zawiązane w celu;

- wyjaśnienia długotrwałych zaniedbań w zakresie ochrony terenów Gminy przed negatywnym wpływem eksploatacji górniczej,

- zabezpieczenia mieszkańców przed dalszą degradacją użytkowanych przez ich nieruchomości,

- racjonalnego zagospodarowania terenów, których walory użytkowe i ekonomiczne zostały obniżone w wyniku ekspolatacji górniczej,

- przywrócenia dawnych walorów ekoloficznych,  w tym rolniczych, na zdegradowanych terenach,

- w dalszej perspektywie - organizacji pomocy dla poszkodowanych przy dochodzeniu sprawiedliwych odszkodowań.

We wrześniu 2010r Stowarzyszenie zostalo zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera