SPRAWY URZĘDOWE
Przejdź do poprzedniej wersji
strony www
KANAŁ RSS feed Dołącz do nas na Facebooku

Towarzystwo Miłośników Przyszowic

Towarzystwo  Miłośników Przyszowic powstało latem 2003r. jako stowarzyszenie zwykłe,  a od października 2005r. jest  zarejestrowane w KRS. Inicjatorami założenia stowarzyszenia byli: Jolanta Krawiec, Krystyna Grodoń, Urszula i Andrzej Biskupowie,  Agnieszka i Bronisław Zarembowie. Stowarzyszenie stawia sobie za cel m.in. zbieranie i popularyzowanie wiedzy o Przyszowicach oraz ich historycznych i kulturalnych tradycjach, ochrona pamiątek, zabytków, organizowanie imprez kulturalnych , wystaw artystycznych i historycznych, a także integrowanie mieszkańców.
Najważniejsze  dotychczasowe dokonania Towarzystwa to:
1.    Inicjatywa i pomoc przy budowie ogrodzenia cmentarza oraz renowacja  najstarszego pomnika na cmentarzu - ks. Antona Ledwocha.
2.    Zorganizowanie uroczystości z okazji 60. rocznicy tragedii w Przyszowicach związanej z wkroczeniem Armii Czerwonej oraz doprowadzenie do zmiany napisu na płycie nagrobnej na mogile masowej na zgodną z prawdą historyczną „Zamordowani przez Żołnierzy Armii Czerwonej”
3.    Trzecim sztandarowym dokonaniem Towarzystwa jest dotarcie do archiwum rodzinnego rodu von Raczeck  i zorganizowanie stałej wystawy w pałacu w Przyszowicach obrazującej historię ostatnich właścicieli majątku Przyszowice od momentu nabycia przez nich posiadłości do końca II wojny światowej. Otwarcie wystawy połączono z dwudniowym festynem i aukcją obrazów namalowanych przez uczniów Liceum Sztuk Pięknych z Zabrza.

Towarzystwo Miłośników Przyszowic – jak co roku – zorganizowało wycieczkę szlakiem historii. 27 czerwca wybrano się autokarem do Wisły, by zwiedzić zameczek prezydenta – dar Śląska z 1931 roku dla urzędującego wtedy prezydenta, Ignacego Mościckiego.
Wszystkich urzekł wystrój sal z lat 30-tych, który odtworzono w najdrobniejszych szczegółach podczas gruntownego remontu obiektu. Od 2005 roku zameczek stoi otworem dla prezydenta RP, można go też zwiedzać nieodpłatnie w 20-osobowych grupach.
Przy zameczku, nieco wyżej na stoku , znajduje się kaplica, która ma związek z Przyszowicami. Teren ten do 1918 roku był własnością Habsburgów. Księżna Izabela , mając w pobliżu pałacyk myśliwski, zamówiła kaplicę w stylu tyrolskim. Górale nie podjęli się tego zadania. Drewnianą kaplicę według wskazówek projektanta wykonali cieśle z Przyszowic z Albinem Prokopem na czele. Przewieziono ją w gotowych elementach przez granice zaborów – z niemieckiego do austriackiego – i tam w 1909 roku zmontowano. Obecnie w niedziele odbywają się w niej dwa nabożeństwa - jedno protestanckie, drugie katolickie.
Po pamiątkowych zdjęciach z kaplicą w tle wycieczkowicze udali się do Istebnej na Kubalonkę. Tam z kolei znajduje się drewniany kościółek pod wezwaniem Świętego Krzyża
z Przyszowic, przeniesiony w 1957 roku dzięki decyzji Ziętka i zgodzie diecezji katowickiej. Unikatowy zabytek pochodzi prawdopodobnie z końca XV lub początków XVI wieku, gdyż już w testamencie Piotra Przyszowskiego z 1656 roku wspomniany jest jako bardzo zniszczony i wymagający remontu. W Przyszowicach zabytek ten przetrwał wiele zawieruch wojennych, był mocno uszkodzony w styczniu 1945 roku podczas 3-dniowej bitwy pancernej, ale w ciągu kilku trudnych powojennych lat został odbudowany przez mieszkańców. Niszczał jednak z powodu szkód górniczych i – mimo rozterek proboszcza i parafian - postanowiono go podarować parafii Istebna. Tam początkowo funkcjonował jako muzeum, jednak od 1970 roku udostępniono go wiernym, a od 1983 roku tętni życiem i służy pięciuset mieszkańcom Kubalonki jako kościół parafialny.
Na zakończenie wycieczki przyszowiczanie wzięli udział we mszy świętej, potem w ciekawym spotkaniu z księdzem proboszczem, któremu na pamiątkę podarowali zbiór widokówek z zabytkowymi obiektami sakralnymi Przyszowic.

 
Więcej na temat dokonań TMP znajduje się na stronie www.przyszowice.com.
 
Zarząd
Prezes
Andrzej Biskup tel 032 235 71 79 tel kom 609 705 560
e-mail andrzejbiskup@wp.pl

Wiceprezes Jolanta Krawiec tel 032 235 72 72
Sekretarz Bronisław Wiechuła
Skarbnik Urszula Biskup
członek Bronisław Zaremba

 
 
  Towarzystwo Miłośników Przyszowic Towarzystwo Miłośników Przyszowic Towarzystwo Miłośników Przyszowic Towarzystwo Miłośników Przyszowic
Towarzystwo Miłośników Przyszowic
 

Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 7780312, w tym miesiącu: 157155, wizyt dzisiaj: 9811
Projekt i realizacja: © 2011-2017 netkoncept.com - skycms